Wyciąg ze statutu AM

Wyciąg ze Statutu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy

§ 6
Do podstawowych zadań Uczelni należy:
1)  kształcenie studentów i doktorantów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz
     umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej;
2)  wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie
     zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;
3)  prowadzenie badań naukowych i działalności artystycznej oraz świadczenie usług w tych
     zakresach;
4)  kształcenie i promowanie kadr naukowych;
5)  upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki i kultury poprzez gromadzenie oraz
     udostępnianie zbiorów bibliotecznych, informacyjnych, w tym baz danych, i fonograficznych;
6)  prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych
     umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie;
7)  stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;
8)  działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych;
9)  stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia
     i w badaniach naukowych;
10) monitorowanie karier zawodowych absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów
     i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy.

metryczka


Wytworzył: Janusz Białowąs (31 października 2009)
Opublikował: Janusz Białowąs (31 października 2009, 18:01:49)

Ostatnia zmiana: Joanna Baranowska (6 lutego 2013, 12:52:34)
Zmieniono: edycja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2090