Digitalizacja zasobów Akademii Muzycznej w Bydgoszczy – cyfrowe udostępnienie informacji

W dniu 30.11.2018 r. w budynku Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, przy ul. Słowackiego 7 o godz. 9.00 w sali 03, odbędzie się publiczna prezentacja projektu, pt. „Digitalizacja zasobów Akademii Muzycznej w Bydgoszczy – cyfrowe udostępnienie informacji” przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 2.3, poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).
Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w publicznej prezentacji mija 28.11.2018r. Zgłoszeń należy dokonywać pocztą elektroniczną na adres  sekr@amuz.bydgoszcz.pl
W treści zgłoszenia należy podać: imię, nazwisko, adresu e-mail, telefon kontaktowy oraz nazwę i adres reprezentowanej instytucji.

metryczka


Wytworzył: Marek Czerski (14 listopada 2018)
Opublikował: Anna Cudo (14 listopada 2018, 13:55:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 285